ข้อกำหนดและเงื่อนไข Kubet

ข้อกำหนดและเงื่อนไข KUBET เหล่านี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการและผลิตภัณฑ์ของ Kubet ทั้งหมดของคุณ (“บริการ” หรือ “บริการ”) ที่โพสต์ลิงก์ไปยังข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และจัดหาให้โดย บริษัทในเครือ โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการใด ๆ คุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมไว้อย่างชัดเจนโดยการอ้างอิงและรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการและแนวปฏิบัติ นโยบายหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือการปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ ที่อาจโพสต์และ/หรืออัปเดตบนบริการหรือในประกาศที่ส่งถึงคุณ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการ

การใช้บริการของเรา

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ เนื้อหาที่ประกอบด้วยภายในบริการ รวมถึงข้อความ กราฟิก ส่วนติดต่อผู้ใช้ ส่วนต่อประสานภาพ ภาพถ่าย เครื่องหมายการค้า โลโก้ วิดีโอ เสียง รูปภาพ แอปพลิเคชัน โปรแกรม รหัสคอมพิวเตอร์ และข้อมูลอื่น ๆ (เรียกรวมกันว่า “เนื้อหา” “) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการออกแบบ เค้าโครง “รูปลักษณ์และความรู้สึก” และการจัดเรียงเนื้อหาดังกล่าว ผู้อนุญาต หรือผู้ให้บริการเนื้อหา และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ และกฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งใช้ภายใต้ใบอนุญาต เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับบริการ คุณสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากบริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ข้อมูลหรือทางวิชาการ โดยมีเงื่อนไขว่าคุณต้องรักษาลิขสิทธิ์และประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดไว้ครบถ้วน คุณไม่สามารถคัดลอก แสดง แจกจ่าย ดัดแปลง เผยแพร่ ทำซ้ำ จัดเก็บ ส่ง โพสต์ แปล หรือสร้างงานลอกเลียนอื่นๆ (รวมถึงผลจากการใช้เครื่องมือปัญญาประดิษฐ์) จาก หรือขาย ให้เช่า หรือให้อนุญาตทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด ของเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากบริการในสื่อใด ๆ ให้กับใครก็ตาม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือใบอนุญาตหรือข้อตกลงการสมัครสมาชิกหรือการอนุญาตใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากเรา คุณไม่สามารถทำวิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วนประกอบ แปลกลับหรือแปลซอฟต์แวร์ใดๆ ในเนื้อหา หรือพยายามรับซอร์สโค้ดของซอฟต์แวร์ดังกล่าว เว้นแต่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า คุณต้องไม่มีส่วนร่วมในการดึงเนื้อหาจากบริการอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างหรือคอมไพล์คอลเลกชัน การคอมไพล์ ฐานข้อมูลหรือไดเร็กทอรีทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้า KUBET

เนื้อหาที่มอบให้เราหรือโพสต์บนหรือผ่านบริการ

บริการบางอย่างของเราอนุญาตให้คุณอัปโหลด ส่ง จัดเก็บ ส่งหรือรับเนื้อหา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดหรือข้อตกลงเพิ่มเติมสำหรับหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของเนื้อหา แอปพลิเคชัน หรือเนื้อหาอื่นใดที่คุณหรือบุคคลที่สามมอบให้เรา (รวมถึงข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ) หรือโพสต์ อัปโหลด ข้อมูล หรือส่งในหรือผ่านทางบริการ รวมถึงหน้าบล็อก กระดานข้อความ คุณลักษณะความคิดเห็นหรือการสนทนา ห้องสนทนาและฟอรั่ม เพื่อตรวจสอบและซัพพลายเออร์หรือผู้อนุญาต ประชาชนทั่วไป ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนของบริการ หรือโดยสมาชิก ของชุมชนสาธารณะหรือส่วนตัว (“เนื้อหาที่ส่งมา”) และคุณยังคงเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่คุณถืออยู่ในเนื้อหาที่นำเสนอ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ความถูกต้อง หรือการปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของการนำเสนอใดๆ ที่มีเนื้อหาไม่ได้เป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม โดยการโพสต์ อัปโหลด ป้อนข้อมูล จัดเตรียมหรือส่ง (“การโพสต์”) การนำเสนอ และยกเว้นในขอบเขตที่การนำเสนอใด ๆ จะต้องได้รับการปฏิบัติเป็นความลับในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของเรา คุณยินยอมให้เรา (และสิ่งที่เราร่วมงานด้วย) สิทธิ์ที่ปราศจากค่าลิขสิทธิ์ ตลอดไป ไม่สามารถเพิกถอนได้ ทั่วโลก สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาดและการอนุญาตในการเผยแพร่ โพสต์ ฟอร์แมต จัดทำดัชนี เก็บถาวร ทำให้พร้อมใช้งาน เชื่อมโยงไปยัง และใช้การส่งดังกล่าวในทุกรูปแบบและสื่อ (ไม่ว่าจะทราบในขณะนี้หรือในภายหลัง พัฒนา) โดยเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเราที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริการ) และเพื่ออนุญาตให้ผู้อื่นทำเช่นนั้น คุณจะต้องไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ โดยไม่เปิดเผยตัวตน และคุณรับประกันและรับรองว่าการส่งใด ๆ ดังกล่าวเป็นต้นฉบับและเขียนโดยคุณ เราไม่มีข้อผูกมัดในการแสดงหรือใช้การนำเสนอใด ๆ ที่คุณมอบให้ และเราอาจลบการนำเสนอใด ๆ ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ด้วยการโพสต์การนำเสนอดังกล่าว คุณยังรับประกันและรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือควบคุมสิทธิ์ทั้งหมดในการนำเสนอของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิ์ทั้งหมดที่จำเป็นในการให้อนุญาตตามที่ระบุไว้ข้างต้น คุณไม่สามารถใช้บริการเพื่อเผยแพร่หรือแจกจ่ายข้อมูลใด ๆ (รวมถึงซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ) ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการละเมิดหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นใด ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น แสดงความเกลียดชัง ดูหมิ่น ลามกอนาจาร ข่มขู่ หรือหยาบคาย ซึ่งมีข้อผิดพลาด ไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือที่สามารถดำเนินการได้ตามกฎหมาย สามารถใช้การควบคุมด้านบรรณาธิการเหนือเนื้อหาของบริการได้ตลอดเวลา เราจะมีสิทธิ์ แต่ไม่ใช่ภาระผูกพัน ในการตรวจสอบการส่งเพื่อพิจารณาการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และกฎการดำเนินงานใด ๆ ที่เราสร้างขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำขอของรัฐบาลที่ได้รับอนุญาต เราจะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข ปฏิเสธที่จะโพสต์ หรือลบการนำเสนอใด ๆ

ลิงค์ของเรา

บริการอาจมีลิงก์ไปยังไซต์หรือแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เราไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนหรือพร้อมใช้งานจากไซต์หรือแหล่งข้อมูลภายนอกที่เชื่อมโยงกับบริการ ธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและบุคคลที่สามใดๆ ถือเป็นเรื่องระหว่างคุณและบุคคลที่สามอย่างเคร่งครัด และไม่ใช่ความรับผิดชอบ ยินดีต้อนรับคุณให้เชื่อมโยงไปยังบริการ คุณอาจสร้างไฮเปอร์เท็กซ์ลิงก์ไปยังบริการ โดยมีเงื่อนไขว่าลิงก์นั้นไม่ได้ระบุหรือบ่งบอกถึงการสนับสนุนหรือการรับรองเว็บไซต์ บริษัท ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการของคุณ คุณไม่สามารถใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ใด ๆ ที่ปรากฏบนบริการบนเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงโลโก้ใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งหรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเครื่องหมายหรือสิทธิ์ คุณไม่สามารถเฟรมหรือรวมเนื้อหาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ในบริการลงในไซต์อื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า

การปฏิเสธการรับประกันและความรับผิด

เราให้บริการโดยใช้ทักษะและความเอาใจใส่ในระดับที่เหมาะสมในเชิงพาณิชย์ แต่ทั้งซัพพลายเออร์ หรือผู้ออกใบอนุญาตไม่ได้ให้คำมั่นสัญญาใด ๆ เกี่ยวกับบริการโดยเฉพาะ รวมถึงเนื้อหาหรือการนำเสนอใด ๆ ในนั้น ตัวอย่างเช่น เราไม่ให้คำมั่นสัญญาใดๆ ว่าการทำงานของบริการจะไม่หยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด ข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข บริการต่างๆ รวมถึงเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดให้บริการ ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ หรือเกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ ความพร้อมใช้งาน ความเหมาะสม คุณภาพ การไม่ละเมิด การดำเนินการหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้เนื้อหาหรือการส่งใด ๆ ที่ให้ไว้ใน เข้าถึงได้จากหรือเผยแพร่ผ่านบริการ และซัพพลายเออร์และผู้ให้อนุญาตให้บริการและเนื้อหาทั้งหมดและการส่งใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการ “ตามสภาพที่เป็นอยู่” และไม่มีการรับประกันหรือการรับรองใด ๆ (โดยชัดแจ้ง โดยนัย และตามกฎหมาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันของชื่อ และการไม่ละเมิดสิทธิ์และการรับประกันโดยนัยของความสามารถเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) ซึ่งทั้งหมดนี้ อื่น ๆ และซัพพลายเออร์และผู้ให้อนุญาตปฏิเสธความรับผิดในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต การใช้บริการและเนื้อหาและการส่งทั้งหมดของคุณ รวมถึงหรือเข้าถึงได้จากบริการถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว ภายในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ทั้งซัพพลายเออร์ และผู้อนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อการบาดเจ็บและ/หรือความเสียหายต่อบุคคล สัตว์ หรือทรัพย์สินอันเนื่องมาจากความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ การทุจริตต่อหน้าที่ การไม่เตือน ความประมาทเลินเล่อ หรืออย่างอื่น หรือจาก การใช้หรือการดำเนินการของแนวคิด คำแนะนำ วิธีการ การทดสอบ ผลิตภัณฑ์หรือขั้นตอนที่แสดงบนบริการหรือรวมอยู่ในเนื้อหาหรือการส่งใด ๆ ที่รวมอยู่ในหรือเข้าถึงได้จากบริการ ผู้ปฏิบัติงานและนักวิจัยต้องอาศัยประสบการณ์ ความรู้ และการตัดสินของตนเองในการประเมินหรือประยุกต์ใช้ข้อมูลใดๆ ซึ่งยังคงเป็นความรับผิดชอบทางวิชาชีพของตน เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์การแพทย์และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและการอนุญาตของรัฐบาล เราขอแนะนำให้ทำการตรวจสอบการวินิจฉัย การรักษา ข้อบ่งชี้ในการเลือกยาและขนาดยาโดยอิสระ การอภิปราย มุมมอง และข้อเสนอแนะที่แสดงออกมาอาจไม่ถือว่าสมบูรณ์และเป็นสากลในทุกสถานการณ์ ยังคงเป็นกลางเกี่ยวกับการเรียกร้องสิทธิตามเขตอำนาจศาลในแผนที่ที่เผยแพร่และความผูกพันของสถาบัน จะไม่รับผิดชอบต่อความล้มเหลวของผู้ใช้บริการ เนื้อหา หรือการนำเสนอใดๆ ในการใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการใช้งานและการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่มีให้ผ่านบริการ หรือรวมอยู่ในเนื้อหาหรือการนำเสนอใดๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อใดๆ การรักษาพยาบาลที่ผู้ใช้มอบให้กับผู้ป่วย ไม่ว่าจะใช้บริการ เนื้อหา หรือการนำเสนอที่เกี่ยวข้องกับการรักษาดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม